ИНТЕРТАС е друштво кое се занимава со производство, продажба и сервисирање на сите видови ваги, индустриски ваги, колски ваги, платформски ваги, ваги за посебни намени, сточни ваги, ваги за градежни цели и професионални решенија за секое Ваше мерење.

Колските ваги ги произведуваме во сите димензии (6х3m, 7x3m, 14x3m, 16x3m, 18x3m) и се одобрени за јавно користење од страна на Бирото за метрологија. Сите наши ваги се со сертификат од Бирот за метрологија и воедно располагаат со софтвер за издавање кантарни белешки и евиденција на вкупните дневни мерења.

Воедно со одобрение од Бирото за метрологија вршиме и верификација (баждарење) на сите видови ваги.