INTERTAS është një kompani që merret me prodhim, shitje dhe servisim e të gjitha llojeve peshore, peshore industriale, peshore e qerreve, peshore platformë, peshore për qëllime të veçanta, peshore blegtorale, peshore për qëllime të ndërtimit dhe zgjidhje profesionale për të gjitha masat tuaj.

Peshoret e qerreve i prodhojmë në të gjitha dimensionet (6x3m, 7x3m, 14x3m, 16x3m, 18x3m) dhe janë miratuar për përdorim publik nga ana e Byrosë për metrologji. Të gjitha peshoret tona janë të certifikuara nga Byroja e metrologjisë dhe posedojnë një softuer për lëshimin e shënimeve peshore dhe evidencë totale të matjevë (të) përditshme.

Me miratimin e Byrosë për metrologji ne kryejmë edhe verifikim (bazhdarim) e të gjitha llojeve peshore.