Изработуваме ваги и секаков вид мерни решенија по договор.

Можност за изработна на дозерки, ваги за во кланица, линиски ваги и секаков вид на замисла, како мерно решение, да ја доведеме во реалност.