Вршиме поправка и сервисирање на сите видови на ваги.

Располагаме со резервни делови и решенија за сите видови ваги.

Нашите ваги се со гарантен рок од различен временски период, кој зависи од видот и типот на вагата.