Ne kryejmë riparim dhe servisim e të gjitha llojeve peshore.

Posedojmë pjesë rezerve dhe zgjidhje për të gjitha llojeve peshore.

Peshoret tona janë me garanci nga kohë të ndryshme që varet nga llojet e peshoreve.