Ne kryejmë verifikim (bazhdarim) e të gjitha llojeve peshore që janë masa publike. Varësisht nga lloji dhe tipi i peshorjes dhe rregullat e Byrosë për metrologji, peshoret janë verifikuar dhe marrën një vulë që (cili) është e vlefshëm për një ose dy vjet.

Pas përfundimi i verifikimit, peshorja që është masa publike, në mënyrë të detyrueshme duhet të verifikohet (bazhdërohet) për përdorim publik.